Ampermeeter. Voolutugevuse mõõtmine

Ampermeeter on galvanomeeter, mis on kohaldatud voolutugevuse mõõtmiseks. Ampermeetri eripäraks on tema võime lasta peaaegu takistuseta läbi elektrivoolu – seepärast ei tohi ampermeetrit kunagi ühendada otse vooluallikaga – väikseimgi pinge ampermeetri otstel põhjustab väga suure tugevusega voolu mõõteriista mähises ning võib seda kahjustada.

Ampermeeter ühendatakse tarbijaga, milles voolutugevust mõõta soovitakse, jadamisi. Kuna voolutugevus jadaahelas on ühesugune, siis pole oluline, kas ampermeeter ühendatakse tarbija „algus“ või „lõpp-punktiga“.

20

Ampermeetri ühendamisel tuleb jälgida ampermeetri polaarsust – mõõteriista positiivne klemm peab olema ühendatud juhtmetega, mis viivad otse või läbi tarbija vooluallika positiivsele poolusele. Negatiivse klemmiga ühendatud juhtmed peavad viima vooluallika negatiivsele poolusele.

 

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.