Elektriohutus

Euroopa Liidus kasutusel olevad tarbijate pistikud omavad (ja neile vastavad pesad sisaldavad) lisaks faasi- ja neutraalklemmile veel ka kolmandat klemmi/juhet, mida nimetatakse maanduseks. Läbi selle on tarbija korpus ühendatud sügavale Maapinda kaevatud latiga.

Kui faasijuhe peaks rikke tõttu sattuma kontakti seadme korpusega, satuvad võrku toitvad elektrijaamad läbi kaitsme ja Maa lühisesse ning seadme korpuse puutumine on kasutaja jaoks jätkuvalt ohutu. Ohutustehnilised nõuded sätestavad, et kõik metallkorpusega tarbijad peavad olema maandatud.

"Loe ja harjuta" kategoorias olevad artiklid on retsenseerimata.