Elektrivool metallides

Metallides on vabadeks laengukandjateks vabad- ehk valentselektronid.

Elektrivälja sattudes hakkavad vabad elektronid liikuma elektrivälja jõujoontele vastupidises suunas.

Elektrivoolu suunaks metallides loetakse elektronide liikumisele vastupidist suunda.

Voolu toimel metallides keemilisi muutusi ei toimu.

40

results loading