Elektrivoolu töö ja võimsus

Laetud osakeste suunatud liikumisel teevad elektrivälja jõud laengute liigutamiseks tööd – seda tööd nimetataksegi elektrivoolu tööks ning on avaldatav erinevate elektrivälja ja/või voolu iseloomustavate suuruste kaudu järgmiselt:

25

kus A – elektrivoolu töö; Δq – juhti läbinud elektrilaeng (kogulaeng); U – pinge juhi otstel; I –juhti läbiva elektrivoolu tugevus; Δt – ajavahemik, mille jooksul vool juhti läbib.

Võimsus oli mäletatavasti füüsikaline suurus, mis iseloomustas ajaühikus tehtud tööd:

26

Elektrivälja jõudude poolt laengu liigutamisel (elektrivoolu) võimsuse saame järelikult leida seostest:

27

kus, N – elektrivoolu võimsus; A – elektrivoolu töö; Δq – juhti läbiv elektrilaeng (kogulaeng); U – pinge juhi otstel; I –juhti läbiva elektrivoolu tugevus; Δt – ajavahemik, mille jooksul vool juhti läbib.

results loading