Mikro ja makroparameetrid

Gaasides toimuvaid protsesse on ideaalgaasi mudeli abil võimalik kirjeldada mikrokäsitluses – see tähendab arvestades gaasimolekulide tasandil toimuvaid nähtusi. Füüsikalisi suurusi, mis kirjeldavad gaase (aga mitte ainult) mikrokäsitluses, nimetatakse mikroparameetriteks. Tüüpilised mikro­pa­ra­meetrid on molekuli mass, molekuli (ruutkeskmine) kiirus, osakeste arv, osakeste kontsentratsioon jne.

Neidsamu protsesse on võimalik kirjeldada ka makrokäsitluses – see tähendab laskumata molekulaartasandile ning kirjeldades gaasikogust kui tervikut. Suurusi, mis kirjeldavad gaase (ja mitte ainult) makrokäsitluses nimetatakse makroparameetriteks. Tüüpilised makroparameetrid on gaasi (keha) ruumala, mass, temperatuur, tihedus jne.

results loading