Ohm’i seadus vahelduvvooluahelas

Kui aktiiv-, induktiiv- või mahtuvustakistusele on rakendatud muutuvpinge, siis on voolutugevus ahelas arvutatav valemist:

89

kus I – voolutugevus ahelas, U – pinge ahela otstel ning X – ahela takistus, mis sõltuvalt selle olemusest võib olla kas aktiiv- (XR), induktiiv- (XL) või mahtuvustakistus (XC).

Kui aktiiv-, induktiiv- ja mahtuvustakistused on vahelduvpinge ahelasse (RCL-ahel) ühendatud jadamisi, leitakse voolutugevus ahelas valemiga:

90

NB! Murru nimetajat nimetatakse ahela näivtakistuseks (Z):

91

Induktiiv- ja mahtuvustakistuste vahet aga ahela reaktiivtakistuseks:

92

Pinge ja voolutugevuse vaheline faasinihkenurk on RCL ahelas arvutatav valemiga:

93

Rööpahela takistust vahelduvpinge ahelas ning vastavat faasinihke nurka käesolevas kursuses ei käsitleta.

results loading