Vooluallika sisetakistus. Ohm’i seadus suletud vooluringi kohta

Vaatleme suletud vooluringis esinevate jõudude poolt tehtavat kogutööd – vooluallikast väljaspool teevad tööd elektrijõud, vooluallika sees aga kõrvaljõud.

37

Seega võime öelda, et elektrivool teeb tööd mitte ainult vooluringi välisosas vaid ka vooluallika sees. Vooluallika poolt tema sees aset leidvale laengute suunatud liikumisele (elektrivoolule) avaldatavat takistavat mõju iseloomustatakse vooluallika sisetakistusega (r).

Vooluringis kõigi jõudude – nii elektriliste kui kõrvaljõudude – poolt tehtava kogutöö kaudu saame näidata, et voolutugevus suletud vooluringis on võrdeline vooluallika elektromotoorjõuga ning pöördvõrdeline vooluringi kogutakistusega:

38

kus I – voolutugevus vooluringis, ε – vooluallika elektromotoorjõud; R – vooluahela välistakistus (vooluallikaga ühendatud tarbijate ja juhtmete kogutakistus); r – vooluallika sisetakistus.

Ülaltoodud seaduspärasust tuntakse ka Ohm’i seadusena suletud vooluringi kohta. Seda seadust on võimalik kirja panna ka kujul:

39

kus UA – pinge (langus) vooluringi välisosal (ahelal); UVA – pinge (langus) vooluallika sees.

results loading