Elektrivool elektrolüütides

Vedelikke, milles leidub vabu laengukandjaid nimetatakse elektrolüütideks. Elektrolüütideks on soolade, hapete ja leeliste vesilahused ning vastavad ained vedelas (sulas) olekus.

Elektrolüütides on vabadeks laengukandjateks positiivsed ja negatiivsed ioonid.

Elektrivälja sattudes hakkavad positiivsed ioonid liikuma elektrivälja jõujoonte suunas, negatiivsed ioonid aga jõujoontele vastupidises suunas. Voolu suunaks elektrolüütides loetakse positiivsete ioonide liikumissuunda.

41

Kui ioonid jõuavad välja tekitava laetud kehani (vooluallika pooluseni), kaotavad nad seal oma laengu ning muutuvad tagasi metalli vms aine aatomiteks – nii väheneb elektrivoolu toimel elektrolüütides sisalduvate ioonide arv ning muutub lahuse keemiline koostis.

results loading