Joule’ – Lenz’i seadus

Kui vooluahelas ei ole liikuvaid juhte ega esine ainete keemilist muundumist, siis elektrivoolu poolt tehtava töö arvelt juht ainult soojeneb st tema siseenergia suureneb:

Kui juhi siseenergia muutus avaldub:

28

ja voolu poolt tehtud töö

29

Siis kui A=Q, saame Joule’ – Lenz’i seaduse panna kirja valemina:

30

kus Q – juhis eraldunud soojushulk (J); c – juhi erisoojus (J/(kgK)); m – juhi mass (kg); ΔT = T2-T1 – temperatuuri muutus (K); I – voolutugevus (A); R – takistus (Ω); t – ajavahemik, mille jooksul juhti läbib elektrivool (s)

results loading