Pinge

Füüsikalist suurust, mis iseloomustab väljajõudude poolt laengu ühest punktist teise liigutamisel tehtavat tööd, nimetatakse pingeks:

1

kus U – pinge, A – väljajõudude (nimetatud ka kui elektrivoolu) töö ning q – väljajõudude poolt (ka elektrivoolu) liigutatava laengu suurus.

Pinge ühikuks on volt (1V)

2

Kahe elektrivälja punkti vaheline pinge on võrdne nende punktide potentsiaalide vahega:

3

kus U – potentsiaalide vahe ehk pinge (V), φ1, φ2 – el. välja potentsiaalid kaugusel potentsiaalse energia nullnivoost vastavalt d1 ja d2.

results loading