Vahelduvvooluvõrk. Faas ja neutraal

Vahelduvvooluga töötavad tarbijad ühendatakse enamasti vooluahelasse rööbiti. Ka elektrijaamad, kus vahelduvvoolu toodetakse on vooluahelasse ühendatud rööbiti – nii ei tekita voolu tootmise katkemine ühes jaamas probleeme elektrivooluga varustamisel teistes harudes. Elektrijaamad (vooluallikad elektrijaamades), ülekandeliinid ning tarbijad koos moodustavad vahelduvvooluvõrgu.

Kui mõõta elektrivoolu olemasolu kodustes seinakontaktides, siis märkame, et vahelduvpinge esineb vaid ühel pistikupesa klemmil. Seda klemmi (ning sellega ühendatud juhet) nimetatakse faasiks. NB! Siin ei tähenda faas mitte võnkeseisundit vaid võnkumise olemasolu üldisemalt.

Teist klemmi ja sellega ühenduses olevat juhet nimetatakse neutraaliks (ja/või nulliks – nulljuhe, nullklemm).

Elektrijaamas asuv generaator tekitab nulljuhtmes Maa suhtes pinge – ehk ka sellest väljub üks juhe – faasijuhe, generaatori teine klemm on ühendatud Maaga (neutraal, null).

Kui ühendada vahelduvvoolu tarbiv seade vooluvõrku, siis toimub selle ühendamine mitte ainult faasijuhtmega vaid ka neutraalijuhtme kaudu Maaga.

results loading